W dniu 28 lipca 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, którego członkiem jest Gmina Hajnówka. W porządku obrad znalazły się sprawozdania: z działalności, oraz finansowe za 2019r. Gmina Hajnówka w 2019r. korzystała ze wsparcia Stowarzyszenia w ramach udziału w realizowanych projektach.

W marcu zeszłego roku Stowarzyszenie Samorządów ,,Puszcza Białowieska” podpisało z naszą gminą jako partnerem umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Okres realizacji 01.08.2020r.-31.10.2020r. Projekt objął wsparciem 30-tu mieszkańców 5-ciu gmin wiejskich. Wartość projektu 377 791,25zł , dofinansowanie 356 486,25zł. Projekt "Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska" obejmował osoby, które ukończyły 25 lat i były bezrobotne. Na rok 2020 przewidziane były warsztaty społeczno-zawodowe, kursy zawodowe i staże u pracodawców.

W ramach konkursu Programu Działaj Lokalnie XI w 2019r. zostały zrealizowane w świetlicach Gminnego Centrum Kultury w Dubinach dwa projekty. Projekt "Trywieska Olimpiada Aktywności Wiejskiej" otrzymał dotację w kwocie 4505,00zł, natomiast projekt "W zdrowym ciele-zdrowy duch"- 2316,00zł. Projekty były realizowane kolejno w Trywieży i Lipinach.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

image000000 002