Wszyscy rolnicy utrzymujący świnie w swoich gospodarstwach zobowiązani są do stosowania, co najmniej poniższych wymogów w ramach bioasekuracji, tj:
1. W każdym gospodarstwie budynek chlewni powinien być ogrodzony,
2. W każdym gospodarstwie bezwzględnie powinny być wyłożone maty dezynfekcyjne, przez które powinny przechodzić osoby i wjeżdżające wszystkie pojazdy, w tym i maszyny rolnicze,
3. Nie zaleca się wpuszczania do chlewni osób postronnych,
4. W okresie letnim otwarte okna powinny być dodatkowo zabezpieczone gęstą siatką tak, aby ptactwo nie mogło przedostać się do chlewni,
5. osoby zajmujące się obsługą bezpośrednią świn w chlewniach powinni każdorazowo zmieniać ubranie i obuwie ochronne.

 

 

Białystok, 03 sierpnia 2016 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
WR-I.7155.73.2016.ATA

Wójt, Burmistrz
Województwa Podlaskiego

W nawiązaniu do pisma nr WR-I.7155.73.2016 Z 21 lipca 2016 r. w sprawie wdrażania programu bikoasekuracji zwracam się z ponowną prośbą o przekazanie poniższej informacji rolnikom zajmującym się chowem i hodowlą trzody chlewnej.

Wszyscy rolnicy utrzymujący świnie w swoich gospodarstwach zobowiązani są do stosowania, co najmniej poniższych wymogów w ramach bioasekuracji, tj:

1. W każdym gospodarstwie budynek chlewni powinien być ogrodzony,

2. W każdym gospodarstwie bezwzględnie powinny być wyłożone maty dezynfekcyjne, przez które powinny przechodzić osoby i wjeżdżające wszystkie pojazdy, w tym i maszyny rolnicze,

3. Nie zaleca się wpuszczania do chlewni osób postronnych,

4. W okresie letnim otwarte okna powinny być dodatkowo zabezpieczone gęstą siatką tak, aby ptactwo nie mogło przedostać się do chlewni,

5. osoby zajmujące się obsługą bezpośrednią świn w chlewniach powinni każdorazowo zmieniać ubranie i obuwie ochronne.

W związku z wystąpieniem ostatnich ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń proszę o potraktowanie sprawy, jako pilnej i istotnej w utrzymywaniu zwierząt w dobrych warunkach sanitarno – weterynaryjnych i o stosowaniu powyższych zasad poinformowanie wszystkich rolników utrzymujących świnie w swoich gospodarstwach.

Jednocześnie ponawiam prośbę o pilne rozważenie możliwości lokalizacji grzebowisk w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Do wiadomości:
Podlaska Izba Rolnicza w Porosłach