placki ziemniaczane

W niedzielę 20 września, nasze KGW lisiczki z Chytrej zorganizowało wewnętrzny konkurs na najlepsze placki ziemniaczane.

Do jury zaprosiłyśmy naszą wspaniałą Panią Wójt Lucynę Smoktunowicz, naszego sołtysa Bazylego Giermana oraz męża jednej z członkiń koła Janka Parfieniuka.

Pierwszych miejsc było aż 4, ponieważ placki były wyśmienite - kobiety znają się na swoim fachu. 

jarmark
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do udziału w IX Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 20 września 2020 r. w godz. 9:00 –14.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „JARMARK ROZMAITOŚCI”.

cinema

Zapraszamy do kina w Hajnowskim Domu Kultury - 21.09.2020 r. (poniedziałek)

Festyn „I Tam Żywuć Ludzi” w ramach XII edycji, miał swoją 72 odsłonę we wsi Pasieczniki Duże w gm. Hajnówka. W piękne niedzielne popołudnie 6 września, na placu przy świetlicy wiejskiej zebrali się mieszkańcy nie tylko Pasiecznik Dużych, ale również ościennych miejscowości, aby wspólnie posłuchać białoruskiej muzyki w wykonaniu zespołów z Podlasia. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz oraz Dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce Tomasz Tichoniuk oficjalnie otworzyli imprezę.

festiwal

program

plakat v6a DRUK 1

Harmonogram XXXIX MFHDMC - Hajnówka 2020

Inauguracja ***   14.09.2020r, godz. 18.00, Sobór Św. Trójcy

 1. Chór Kijowskiej Akademii Duchowej -    Kijów, Ukraina ( koncert online)
 1. Psalm 103 – opracowanie muzyczne na podobieństwo „Powielennoje tajno”
 2. Priididie wsiemirnoje uspienie – medlodia starożytna
 3. Błażen Muż – opr. prot. T. Mudrak
 4. O diwnoje czudo – Stichiry Uspieniu na Hospodi Wozwach
 5. Drejdie sień zakonnaja – muz. A. Kastalski
 6. Swietie Tichij – muz. P. Iwanow – Radkiewicz
 7. Hospod Wocarysia – Prokimien
 8. Cewniceiu piesniej duchownych – Stichira Prepodobnym Pieczerskim
 9. Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Cololo
 10. Bohorodice Diewo – muz. N. Butomo
 11. Małoje sławosłowie – muz. A. Kastalskij
 12. Chwalitie Imia Hospodnie – muz. A. Skrypnikow
 13. Pokajanija otwierzi mi dwieri – muz. P. Czesnakow
 14. Jedinorowdnyj Synie – muz. M. Reczkunow
 15. Hospod’ proswieszczenie moje – A. Nikolskij                       
 1. Reprezentacyjny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka, Polska
 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – psalm 102, muz. Władimir Samarin
 2. K Bohorodice pryleżno nynie prytiecem – muz. Aleksandr Archangielskij
 3. Oj zijszła zoria – pieśń paraliturgiczna, solo: Kamil Wasiluk
 4. Dostojno jest’ – muz. Dmitrij Bortnianskij
 5. Płotiju usnów – mel. grecka, harmonizacja Siergiej Kryłow
 6. Chrystos woskresie – muz. Pawieł Grebienszczykow, solo: Justyna Marczuk
 7. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. Michaił Ippolitow – Iwanow
 8. Jedinorodnyj Synie – muz. ks. Siergiej Bogosłowskij
 9. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow, ojciec
 10. Utwierdi Boże – muz. Aleksiej Kosołapow, solo: Kamil Wasiluk
 11. Swietie tichij – muz. Aleksandr Archangielskij
 12. Nynie otpuszczajeszy – muz. Aleksandr Kastalskij
 13. Chwalitie imia Hospodnie – muz. Iwan Smirnow
 14. Ot Junosti mojeja – muz. Nikołaj Ozierow
 15. Anhieł wopijasze – muz. Fiodor Makarow, trio: Justyna Marczuk, Daria Wasiluk, Beata Dawidziuk - Iwacik
 16. Bohorodice Diewo – muz. Siergiej Rachmaninow

 

Wystawy 15.09.2020r

Otwarcie wystaw odbędzie się 15.09.2020r.

 1. Wystawa „Z ikoną przez świat…” – (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00
 2. Wystawa o Janie Pawle II - (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00
 3. Wystawa "Chrońmy Mokradła"  - (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:30
 4. Wystawa „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00
 5. Wystawa „ Arcybiskup Miron – nieść pokój, kochać ludzi” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00

 

Seminarium naukowe 16.09.2020r, godz. 10.00, Prawosławne Seminarium Psalmistów w Hajnówce

Temat: „Problemy wykonawcze duchowo – artystycznego przesłania muzyki cerkiewnej”

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Wołosiuk

Prelegenci: Ireneusz Ławreszuk oraz Bazyl Dubec

 

Chóry    17.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

I dzień przesłuchań.

 1. Zespół Wokalny Armonia – Białystok, Polska
 1. Dostojno jest’ – melodia macedońska
 2. Molitwa żenam mironosicam – muz. A Grinczenko
 3. Zastupnice usierdnaja – muz. P. Czesnokow
 4. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik
 5. Bohorodice Diewo – muz. S. Rachmaninov
 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała – Orla, Polska
 1. Bohorodice Diewo Radujsia – mel. grecka
 2. Swiatyj Boże – mel. lokalna
 3. Nynie otpuszczajeszy – ławrskij podobien 6 tonu
 4. Wzbrannoj Wojewodie – ks. D. Allemanow
 5. Swietie tichij – mel. skitu św. Eliasza z Atosu
 6. Wieliczyt Dusza Moja Hospoda – mel. monasteru leśniańskiego
 7. O Wsiepietaja Mati – pieśń do Matki Bożej

    III. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycz, Polska

 1. Swietie tichij – muz. P. Hrebieńszczykow
 2. Błażen muż – muz. A. Archanhielskij
 3. Błagosłowi dusze moja Hospoda – muz. E. Juniek
 4. Dostojno jest’ – muz. P. Diniew
 5. Iże Chieruwimy – muz. A. Denisow
 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka, Polska
 1. Błagosłowi dusze moja – harmonizacja znamiennoho raspiewa
 2. Iże chieruwimy – mel. obichodu cerkiewegoo
 3. Dostojno Jest’ – mel. Optinoj Pustyni
 4. Otcze Nasz – mel. podlaska
 5. Błażen muż – mel. Ławry Poczajowskiej
 6. Spit Sijon – pieśń paraliturgiczna
 1. Zespół Wokalny Esperimento – Białystok, Polska
 1. Swiatyj Boże – Anonim XVII w.
 2. Swietie tichij – muz. A. Arhanhielskij
 3. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow
 4. Bogorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow
 5. Ot junosti mojeja – muz. J. Juniek
 6. Okom błahoutrobnym, Gospodi – muz. I. Denisowa
 1. Chór dziecięco – młodzieżowy Soboru św. Trójcy – Hajnówka, Polska
 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda- starynnyj napiew
 2. Wjun nad wadoj- pieśń paraliturgiczna
 3. Chwalitie imia Hospodnie- D.Arzumanowa
 4. Tieło Chrystowo
 5. Widiechom swiet istinnyj

 

Przesłuchania Online:                

VII. Chór Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej – „Wmiestie” – Kłajpeda, Litwa

 1. Dnies’ Christos w Wiwleiemie” – opr. W. Fajnier
 2. Anhieł Wopiasze – melodia bizantyjska, opr. I. Sachno
 3. „Piatidiesiatnica” stichira na litii – Koncert, opr. A. Aleksiejewoj
 4. Mati Mira – muz. W. Ponomarewa
 5. Ddukit, dzukit girneles – litewska pieśńnarodowa, muz. D. Bejnarites

VIII. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja – Irpień, Ukraina

 1. Stichira na Hospodi wozzwah śpiewana podczas święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – O, Diwnoje Czudo – melodia Łwry Kijowsko– Pieczerskiej
 2. Swietie Tichij – muz. P. Chesnakov
 3. Ot junosti mojeja – M. Ippolitov – Ivanov
 4. Błażeni jarze izbrał – muz. Mitropolita Ionafan Jereckich
 5. Koncert Świętej Trójcy – muz. N. Cololo
 1. Chór Młodzieżowy Cerkwi Prawosławnej pw. Narodzenia Pańskiego – Grodno, Białoruś
 1. Antyfona piątego głasu – opracowanie Arcybiskupa Ionafana, red. M. Sidorovoj
 2. Woskresienije Chrystowo Widiewsze – muz. Pawieł Hrihoriewicz Czesnakov
 3. Dostojno Jest’ – melodia Cara Fiodora
 4. Preczystaja Dzieva – kolęda
 5. Iszczite Boha (religijny wiersz) – muz. A. Zubricz
 1. Łampada Chór dziecięco – młodzieżowy przy szkółce niedzielnej Cerkwi Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych – Kursk, Rosja
 1. Błagosłowi Dusze moja, Hospodi – muz. M. Ipolitov – Ivanov
 2. Chrystos Woskresie – melodia Serbska, opracowanie T. Ostoich
 3. Wo Carstwii Twojem – opracowanie O. Ryltsov
 4. Zadostojnik Paschy – muz. P. Dinev
 5. Aszcze ostawlu Tia, Hospodi – muz. A. Aleksiejeva
 1. Chór Młodzieżowy Omofor – Prużany, Białoruś
 1. Daj dobryj Boża – muz. redakcja muzyczna Kaszpura
 2. Nynie Otpuszczajeszy – muz. Arhanhielskij
 3. Dostojno Jest’ – muz. Dinev
 4. Umołkajet Nynie (tropar do ikony Matki Boskiej Orędowniczki Grzesznych) – muz. N. Ozierov
 5. Prokimien wielikij – Nie otwrati lica Twojeho – polesskij obichod
 6. O, Maryja Mati Boża – biełaruskij kant.

 

Chóry 18.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

II dzień przesłuchań.

 1. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej
 1. Bogorodice Diewo radujsia – S. Trubaczew
 2. Jedinorodnyj Synie – M. Reczkunow
 3. Oj ziszła zoria – M. Leontowicz solo: Michał Skiepko
 4. Swietie tichij – A.Kastalskij
 5. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja
 6. Blagosłowi dusze moja Hospoda – F. Masnikowa, solo: Michał Skiepko
 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach – Białystok, Polska
 1. Grabarka – muz. Wiktor Krukowski
 2. Preczystienskij chram – muz. Wiktor Krukowski
 3. Bogorodice Diewo – muz. Wiktor Krukowski
 4. Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa
 5. Wiecznaja pamiat’ – muz. Jeleckij

    III. Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – Bielsk Podlaski, Polska

 1. Swiatyj Boże – melodia z XVII w.
 2. Swietie tichij – muz. N. Kolesniczenko
 3. Wsiewo – to na wsiewo – muz. J. Denisowa
 4. Wiera wieczna – hymn św. Mikołaja Serbskiego
 5. Radujtiesia ludije – muz. A. Sarti
 6. Wiera, Nadieżda, Lubow – muz. I. Liepieszyński
 1. Chór Psalmistów i Dyrygentów Diecezji Warszawsko – Bielskiej
 1. Triswiatoje – muz. I. Denisowa
 2. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow
 3. Płotiju usnuw – muz. Mitropolita Jonafan
 4. Nynie otpuszczajeszi – muz. M. Strokina, redakcja A. Fatiejewa, solo: Daniil Isaiev
 5. Wo carstwii Twojem – muz. S. Bogosłowski
 6. Iże Chieruwimy – muz. G. Muzyczesku
 7. Boże wo imia Twoje Spasi mia – muz. F. Stepanow

Przesłuchania Online:

 1. Młodzieżowy Chór Szkoły Podstawowej nr 201 „Fest” – Mińsk, Białoruś
 1. Wielikoje Sławosłowije – muz. Apostoł Nikołajew Strumsky
 2. Iże Chieruwimy – muz. W. Polakov
 3. Miłost’ Mira – muz. G. Lapajev
 4. Dostojno Jest’- muz. L. Szchleg
 5. Stichira Swiatomu Gawriiłu – L. Szchleg
 1. Zespół Wokalny Recha – Mozyr, Białoruś
 1. Wołswi, Piersidstii Carie – Stichira Rożdżestwa Chrystowa, 5 głas, znamiennyj raspiew
 2. Nie umołczim – muz. P. Czesnakov
 3. Utoli moja pieczali – Kondak akafista pred ikonuju Bożej Matiery, monachinia Iulianija
 4. Sława Otcu i Synu – muz. D. Bortniansky
 5. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik
 6. Mnohaja Lieta – muz. A. Zakrevsky

VII. „Axios” Chór dziecięco – młodzieżowy Szkółki Niedzielnej Cerkwi prawosławnej pw. Sergiusza z Radoneża – Krzywy Róg, Ukraina

 1. Błogosłowi, Dusze moja, Hospodi – muz. G. Lapaev
 2. Gloryfikacja mnicha Sergiusza z Radoneża. – muz. U. Tandelova
 3. Priiditie, ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnakov
 4. Dostojno Jest’ – muz. E. Azeeva
 5. Wo Carstwii Twoim – muz. D. Hristova
 6. Kondak Akafista Swiatomu Apostołu Andreju Pierwozwannomu –muz. I. Denisova

VIII. Chór Doros – Rosja, Moskwa

 1. Priiditie wospoim, ludije – muz. D. Bortniansky (Koncert nr. 15), opracowanie dla chóru męskiego K. Senchenko
 2. Dusza moja prehresznaja –z repertuaru Sirin, zespołu Doros
 3. W pamiat’ wiecznuju – muz. N. Kedrov
 4. Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnakov, opracowanie dla chóru męskiego G. Smirnova
 5. Chystos Woskresie – troparion Paschy – z repertuaru Ihumiena Nikifora (Kir’zina), muz. A. Kastalsky
 1. Chór Kameralny „Błahowiest” – Ryga, Łotwa
 1. „Czudotwornyje liki pred Swiatyja Ikony” – opracowanie Yuri Falik
 2. Psalm 150 – muz. Georgs Pelecis
 3. Tiebie Pojem – muz. Nikolay Golovanov
 4. Spasi, Boże, ludi Twoja – muz. P. Czesnakov
 5. Patriarsze Mnoholetie

 

Zakończenie 19.09.2020r

Godzina 13:00 – Ogłoszenie wyników (HDK)

Godzina 15:00 – Koncert Galowy w Soborze św. Trójcy w Hajnówce (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15)***

Godzina 19:00 – Koncert Galowy w Cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku (ul. Trawiasta 5)

 

Koncerty Towarzyszące  

 17 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18.00, NOWOBEREZOWO /  ŚWIETLICA WIEJSKA

 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała – Orla, Polska
 2. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycze, Polska
 3. Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka, Polska

 

17 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18.30, BIELSK PODLASKI /  PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Zespół Wokalny Armonia – Białystok, Polska

 

18 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 19.00, SIEMIATYCZE /  PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej

 

18 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 19.00, MICHAŁOWO/PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach – Białystok, Polska

 

18 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 19.00, HAJNÓWKA

Uczta Folklorystyczna, Nadleśnictwo Hajnówka

 

* W przypadku nie dotarcia chóru z Ukrainy spowodowanego sytuacją epidemiologiczną, na Koncercie Inauguracyjnym wystąpi Reprezentacyjny Chór z Soboru św. Trójcy.

** Przyjazd chóru jest zależny od sytuacji związanej z COVID-19.

*** Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, udział w Uczcie Folklorystycznej i Koncertach Inauguracyjnym oraz Galowym możliwy jest wyłącznie za ukazaniem zaproszenia.

 

Podkategorie