festiwal

program

plakat v6a DRUK 1

Harmonogram XXXIX MFHDMC - Hajnówka 2020

Inauguracja ***   14.09.2020r, godz. 18.00, Sobór Św. Trójcy

 1. Chór Kijowskiej Akademii Duchowej -    Kijów, Ukraina ( koncert online)
 1. Psalm 103 – opracowanie muzyczne na podobieństwo „Powielennoje tajno”
 2. Priididie wsiemirnoje uspienie – medlodia starożytna
 3. Błażen Muż – opr. prot. T. Mudrak
 4. O diwnoje czudo – Stichiry Uspieniu na Hospodi Wozwach
 5. Drejdie sień zakonnaja – muz. A. Kastalski
 6. Swietie Tichij – muz. P. Iwanow – Radkiewicz
 7. Hospod Wocarysia – Prokimien
 8. Cewniceiu piesniej duchownych – Stichira Prepodobnym Pieczerskim
 9. Nynie otpuszczajeszy – muz. N. Cololo
 10. Bohorodice Diewo – muz. N. Butomo
 11. Małoje sławosłowie – muz. A. Kastalskij
 12. Chwalitie Imia Hospodnie – muz. A. Skrypnikow
 13. Pokajanija otwierzi mi dwieri – muz. P. Czesnakow
 14. Jedinorowdnyj Synie – muz. M. Reczkunow
 15. Hospod’ proswieszczenie moje – A. Nikolskij                       
 1. Reprezentacyjny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka, Polska
 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda – psalm 102, muz. Władimir Samarin
 2. K Bohorodice pryleżno nynie prytiecem – muz. Aleksandr Archangielskij
 3. Oj zijszła zoria – pieśń paraliturgiczna, solo: Kamil Wasiluk
 4. Dostojno jest’ – muz. Dmitrij Bortnianskij
 5. Płotiju usnów – mel. grecka, harmonizacja Siergiej Kryłow
 6. Chrystos woskresie – muz. Pawieł Grebienszczykow, solo: Justyna Marczuk
 7. Błahosłowi dusze moja Hospoda – muz. Michaił Ippolitow – Iwanow
 8. Jedinorodnyj Synie – muz. ks. Siergiej Bogosłowskij
 9. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow, ojciec
 10. Utwierdi Boże – muz. Aleksiej Kosołapow, solo: Kamil Wasiluk
 11. Swietie tichij – muz. Aleksandr Archangielskij
 12. Nynie otpuszczajeszy – muz. Aleksandr Kastalskij
 13. Chwalitie imia Hospodnie – muz. Iwan Smirnow
 14. Ot Junosti mojeja – muz. Nikołaj Ozierow
 15. Anhieł wopijasze – muz. Fiodor Makarow, trio: Justyna Marczuk, Daria Wasiluk, Beata Dawidziuk - Iwacik
 16. Bohorodice Diewo – muz. Siergiej Rachmaninow

 

Wystawy 15.09.2020r

Otwarcie wystaw odbędzie się 15.09.2020r.

 1. Wystawa „Z ikoną przez świat…” – (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00
 2. Wystawa o Janie Pawle II - (HDK – ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka) GODZINA 12:00
 3. Wystawa "Chrońmy Mokradła"  - (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:30
 4. Wystawa „Święte kąty podlaskie oczami młodego człowieka” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00
 5. Wystawa „ Arcybiskup Miron – nieść pokój, kochać ludzi” – (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka) GODZINA 13:00

 

Seminarium naukowe 16.09.2020r, godz. 10.00, Prawosławne Seminarium Psalmistów w Hajnówce

Temat: „Problemy wykonawcze duchowo – artystycznego przesłania muzyki cerkiewnej”

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Wołosiuk

Prelegenci: Ireneusz Ławreszuk oraz Bazyl Dubec

 

Chóry    17.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

I dzień przesłuchań.

 1. Zespół Wokalny Armonia – Białystok, Polska
 1. Dostojno jest’ – melodia macedońska
 2. Molitwa żenam mironosicam – muz. A Grinczenko
 3. Zastupnice usierdnaja – muz. P. Czesnokow
 4. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik
 5. Bohorodice Diewo – muz. S. Rachmaninov
 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała – Orla, Polska
 1. Bohorodice Diewo Radujsia – mel. grecka
 2. Swiatyj Boże – mel. lokalna
 3. Nynie otpuszczajeszy – ławrskij podobien 6 tonu
 4. Wzbrannoj Wojewodie – ks. D. Allemanow
 5. Swietie tichij – mel. skitu św. Eliasza z Atosu
 6. Wieliczyt Dusza Moja Hospoda – mel. monasteru leśniańskiego
 7. O Wsiepietaja Mati – pieśń do Matki Bożej

    III. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycz, Polska

 1. Swietie tichij – muz. P. Hrebieńszczykow
 2. Błażen muż – muz. A. Archanhielskij
 3. Błagosłowi dusze moja Hospoda – muz. E. Juniek
 4. Dostojno jest’ – muz. P. Diniew
 5. Iże Chieruwimy – muz. A. Denisow
 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka, Polska
 1. Błagosłowi dusze moja – harmonizacja znamiennoho raspiewa
 2. Iże chieruwimy – mel. obichodu cerkiewegoo
 3. Dostojno Jest’ – mel. Optinoj Pustyni
 4. Otcze Nasz – mel. podlaska
 5. Błażen muż – mel. Ławry Poczajowskiej
 6. Spit Sijon – pieśń paraliturgiczna
 1. Zespół Wokalny Esperimento – Białystok, Polska
 1. Swiatyj Boże – Anonim XVII w.
 2. Swietie tichij – muz. A. Arhanhielskij
 3. Otcze nasz – muz. Nikołaj Kiedrow
 4. Bogorodice Diewo – muz. S. Rachmaninow
 5. Ot junosti mojeja – muz. J. Juniek
 6. Okom błahoutrobnym, Gospodi – muz. I. Denisowa
 1. Chór dziecięco – młodzieżowy Soboru św. Trójcy – Hajnówka, Polska
 1. Błahosłowi dusze moja Hospoda- starynnyj napiew
 2. Wjun nad wadoj- pieśń paraliturgiczna
 3. Chwalitie imia Hospodnie- D.Arzumanowa
 4. Tieło Chrystowo
 5. Widiechom swiet istinnyj

 

Przesłuchania Online:                

VII. Chór Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej – „Wmiestie” – Kłajpeda, Litwa

 1. Dnies’ Christos w Wiwleiemie” – opr. W. Fajnier
 2. Anhieł Wopiasze – melodia bizantyjska, opr. I. Sachno
 3. „Piatidiesiatnica” stichira na litii – Koncert, opr. A. Aleksiejewoj
 4. Mati Mira – muz. W. Ponomarewa
 5. Ddukit, dzukit girneles – litewska pieśńnarodowa, muz. D. Bejnarites

VIII. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja – Irpień, Ukraina

 1. Stichira na Hospodi wozzwah śpiewana podczas święta Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny – O, Diwnoje Czudo – melodia Łwry Kijowsko– Pieczerskiej
 2. Swietie Tichij – muz. P. Chesnakov
 3. Ot junosti mojeja – M. Ippolitov – Ivanov
 4. Błażeni jarze izbrał – muz. Mitropolita Ionafan Jereckich
 5. Koncert Świętej Trójcy – muz. N. Cololo
 1. Chór Młodzieżowy Cerkwi Prawosławnej pw. Narodzenia Pańskiego – Grodno, Białoruś
 1. Antyfona piątego głasu – opracowanie Arcybiskupa Ionafana, red. M. Sidorovoj
 2. Woskresienije Chrystowo Widiewsze – muz. Pawieł Hrihoriewicz Czesnakov
 3. Dostojno Jest’ – melodia Cara Fiodora
 4. Preczystaja Dzieva – kolęda
 5. Iszczite Boha (religijny wiersz) – muz. A. Zubricz
 1. Łampada Chór dziecięco – młodzieżowy przy szkółce niedzielnej Cerkwi Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych – Kursk, Rosja
 1. Błagosłowi Dusze moja, Hospodi – muz. M. Ipolitov – Ivanov
 2. Chrystos Woskresie – melodia Serbska, opracowanie T. Ostoich
 3. Wo Carstwii Twojem – opracowanie O. Ryltsov
 4. Zadostojnik Paschy – muz. P. Dinev
 5. Aszcze ostawlu Tia, Hospodi – muz. A. Aleksiejeva
 1. Chór Młodzieżowy Omofor – Prużany, Białoruś
 1. Daj dobryj Boża – muz. redakcja muzyczna Kaszpura
 2. Nynie Otpuszczajeszy – muz. Arhanhielskij
 3. Dostojno Jest’ – muz. Dinev
 4. Umołkajet Nynie (tropar do ikony Matki Boskiej Orędowniczki Grzesznych) – muz. N. Ozierov
 5. Prokimien wielikij – Nie otwrati lica Twojeho – polesskij obichod
 6. O, Maryja Mati Boża – biełaruskij kant.

 

Chóry 18.09.2020r., godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy

II dzień przesłuchań.

 1. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej
 1. Bogorodice Diewo radujsia – S. Trubaczew
 2. Jedinorodnyj Synie – M. Reczkunow
 3. Oj ziszła zoria – M. Leontowicz solo: Michał Skiepko
 4. Swietie tichij – A.Kastalskij
 5. Ot junosti mojeja – harmonizacja N.Ozierowa, opr. Archimandryta Matwieja
 6. Blagosłowi dusze moja Hospoda – F. Masnikowa, solo: Michał Skiepko
 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach – Białystok, Polska
 1. Grabarka – muz. Wiktor Krukowski
 2. Preczystienskij chram – muz. Wiktor Krukowski
 3. Bogorodice Diewo – muz. Wiktor Krukowski
 4. Swiatyj Boże – muz. I. Denisowa
 5. Wiecznaja pamiat’ – muz. Jeleckij

    III. Chór Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – Bielsk Podlaski, Polska

 1. Swiatyj Boże – melodia z XVII w.
 2. Swietie tichij – muz. N. Kolesniczenko
 3. Wsiewo – to na wsiewo – muz. J. Denisowa
 4. Wiera wieczna – hymn św. Mikołaja Serbskiego
 5. Radujtiesia ludije – muz. A. Sarti
 6. Wiera, Nadieżda, Lubow – muz. I. Liepieszyński
 1. Chór Psalmistów i Dyrygentów Diecezji Warszawsko – Bielskiej
 1. Triswiatoje – muz. I. Denisowa
 2. Jedinorodnyj Synie – muz. P. Czesnokow
 3. Płotiju usnuw – muz. Mitropolita Jonafan
 4. Nynie otpuszczajeszi – muz. M. Strokina, redakcja A. Fatiejewa, solo: Daniil Isaiev
 5. Wo carstwii Twojem – muz. S. Bogosłowski
 6. Iże Chieruwimy – muz. G. Muzyczesku
 7. Boże wo imia Twoje Spasi mia – muz. F. Stepanow

Przesłuchania Online:

 1. Młodzieżowy Chór Szkoły Podstawowej nr 201 „Fest” – Mińsk, Białoruś
 1. Wielikoje Sławosłowije – muz. Apostoł Nikołajew Strumsky
 2. Iże Chieruwimy – muz. W. Polakov
 3. Miłost’ Mira – muz. G. Lapajev
 4. Dostojno Jest’- muz. L. Szchleg
 5. Stichira Swiatomu Gawriiłu – L. Szchleg
 1. Zespół Wokalny Recha – Mozyr, Białoruś
 1. Wołswi, Piersidstii Carie – Stichira Rożdżestwa Chrystowa, 5 głas, znamiennyj raspiew
 2. Nie umołczim – muz. P. Czesnakov
 3. Utoli moja pieczali – Kondak akafista pred ikonuju Bożej Matiery, monachinia Iulianija
 4. Sława Otcu i Synu – muz. D. Bortniansky
 5. Ot swiatyja ikony – muz. J. Falik
 6. Mnohaja Lieta – muz. A. Zakrevsky

VII. „Axios” Chór dziecięco – młodzieżowy Szkółki Niedzielnej Cerkwi prawosławnej pw. Sergiusza z Radoneża – Krzywy Róg, Ukraina

 1. Błogosłowi, Dusze moja, Hospodi – muz. G. Lapaev
 2. Gloryfikacja mnicha Sergiusza z Radoneża. – muz. U. Tandelova
 3. Priiditie, ubłażym Iosifa – muz. P. Czesnakov
 4. Dostojno Jest’ – muz. E. Azeeva
 5. Wo Carstwii Twoim – muz. D. Hristova
 6. Kondak Akafista Swiatomu Apostołu Andreju Pierwozwannomu –muz. I. Denisova

VIII. Chór Doros – Rosja, Moskwa

 1. Priiditie wospoim, ludije – muz. D. Bortniansky (Koncert nr. 15), opracowanie dla chóru męskiego K. Senchenko
 2. Dusza moja prehresznaja –z repertuaru Sirin, zespołu Doros
 3. W pamiat’ wiecznuju – muz. N. Kedrov
 4. Da isprawitsia molitwa moja – muz. P. Czesnakov, opracowanie dla chóru męskiego G. Smirnova
 5. Chystos Woskresie – troparion Paschy – z repertuaru Ihumiena Nikifora (Kir’zina), muz. A. Kastalsky
 1. Chór Kameralny „Błahowiest” – Ryga, Łotwa
 1. „Czudotwornyje liki pred Swiatyja Ikony” – opracowanie Yuri Falik
 2. Psalm 150 – muz. Georgs Pelecis
 3. Tiebie Pojem – muz. Nikolay Golovanov
 4. Spasi, Boże, ludi Twoja – muz. P. Czesnakov
 5. Patriarsze Mnoholetie

 

Zakończenie 19.09.2020r

Godzina 13:00 – Ogłoszenie wyników (HDK)

Godzina 15:00 – Koncert Galowy w Soborze św. Trójcy w Hajnówce (ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15)***

Godzina 19:00 – Koncert Galowy w Cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku (ul. Trawiasta 5)

 

Koncerty Towarzyszące  

 17 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18.00, NOWOBEREZOWO /  ŚWIETLICA WIEJSKA

 1. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała – Orla, Polska
 2. Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Siemiatycze, Polska
 3. Chór Parafii Prawosławnej pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela – Rogawka, Polska

 

17 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18.30, BIELSK PODLASKI /  PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Zespół Wokalny Armonia – Białystok, Polska

 

18 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 19.00, SIEMIATYCZE /  PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko – Bielskiej

 

18 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 19.00, MICHAŁOWO/PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA

Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach – Białystok, Polska

 

18 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 19.00, HAJNÓWKA

Uczta Folklorystyczna, Nadleśnictwo Hajnówka

 

* W przypadku nie dotarcia chóru z Ukrainy spowodowanego sytuacją epidemiologiczną, na Koncercie Inauguracyjnym wystąpi Reprezentacyjny Chór z Soboru św. Trójcy.

** Przyjazd chóru jest zależny od sytuacji związanej z COVID-19.

*** Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, udział w Uczcie Folklorystycznej i Koncertach Inauguracyjnym oraz Galowym możliwy jest wyłącznie za ukazaniem zaproszenia.

 

koncert

Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", Wójt Gminy Hajnówka i Gminne Centrum Kultury w Dubinach zapraszają na koncert chórów w ramach XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

 

Zaproszenie na koncert chórów Nowoberezowo 002

bitwa

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć oraz Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko, Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej, Dziekana Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisława Gniedziejko, Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosława Ciuchnę, a także wszystkich współorganizatorów (Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej) serdecznie zapraszam do udziału w obchodach 100-lecia Bitwy Niemeńskiej, które odbędą się 13 września 2020 roku (rozpoczęcie uroczystości o godz. 9.30 w Sokółce).

W tym roku festiwal zmienił aurę z wiosennej na jesienną. Jednak nie zmienił swojego wyjątkowego klimatu, przepełnionego duchowością wyjątkowego cerkiewnego śpiewu, nawet mimo trudności organizacyjnych wywołanych epidemią.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w czasie tegorocznej edycji Festiwalu wystąpią głównie chóry z Polski (ok.12), chociaż mogą być też niespodzianki… Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17-18 września od godz. 16.00. Wstęp na przesłuchania jest bezpłatny. Planowane są  koncerty towarzyszące, wystawy oraz seminarium.

rzywuc

Pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, kolejna odsłona festynów odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

To już będzie 12 edycja białoruskich festynów  z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez 11 lat Muzeum zorganizowało już 70 takich festynów. Mieszkańcy siedemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny.

Podkategorie