Słup energetyczny

 Dubicze Osoczne, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Dubicze Osoczne (nr nieparzyste od 3 do 81 oraz nr parzyste od 2 do 80), Orzeszkowo (posesje nr: 86B, D, F, H, świetlica, stacja PKP)

03-557,
03-850

10.01.2017

8.30-14.00

Pasieczniki Duże (nr nieparzyste od 1 do 13 oraz nr parzyste od 2 do 12)

03-371

12.01.2017

8.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991