Z uwagi na okres zimowy i możliwość wystąpienia ciągłych opadów przypominam właścicielom i uzytkownikom budynków o konieczności usuwania na bieżąco złogów śniegu z płaskich dachów oraz sopli lodowych, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Hajnówce