W dniu 13 grudnia 2018r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce odbyło się uroczyste przekazanie przedstawicielom jednostek OSP Mochnate, OSP Nowokornino i OSP Orzeszkowo  zakupionego na wartość 25 170,00zł w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wyposażenia oraz sprzętu do podejmowania akcji ratowniczych w zakresie ratownictwa drogowego, technicznego, gaśniczego i medycznego.

            W uroczystości wzięli udział: Pani Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, bryg. Piotr Koszczuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, dh. Aleksy Gierasimiuk – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, pracownicy Urzędu Gminy oraz druhowie jednostek OSP z terenu gminy Hajnówka.

            Pani Wójt oraz Komendant Powiatowy podkreślili , że każdy sprzęt służący ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego jest ważny i potrzebny, dlatego mamy powody do zadowolenia. Przy wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości była możliwość dodatkowego wyposażenia w sprzęt naszych jednostek OSP, bo to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków drogowych, jak też innych zdarzeń losowych, i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia.

            Zakupiony sprzęt, został przekazany jednostkom OSP Mochnate, Nowokornino i Orzeszkowo umową darowizny.

Dnia 08.10.2018r. Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę na dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki OSP, które zrzeszają wielu członków. Strażacy uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz życiu lokalnej społeczności nie tylko na terenie Gminy Hajnówka.

 

W ramach realizacji dofinansowanego zadania zakupiony zostanie sprzęt, który znacznie przyczyni się do efektywności działań w akcjach. Jednostki OSP zostaną doposażone w brakujące narzędzia do ratownictwa drogowego oraz medycznego:

  • OSP Orzeszkowo: torba medyczna R1 wraz z wyposażeniem, pilarka do drewna, latarka akumulatorowa, sprzęt do oznakowania terenu akcji.
  • OSP Nowokornino: zbijak do szyb hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarka akumulatorowa – 2 szt.
  • OSP Mochnate: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, detektor napięcia.

 

W dniu 23 maja br. Gmina Hajnówka podpisała umowę dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania da jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie. Ogólna wartość zadania wyniosła 9.426,72 zł z czego 9.000,00 zł – dotacja Województwa Podlaskiego, pozostałe  426,72 zł środki własne Gminy Hajnówka. W dniu 20 sierpnia br. Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce dh Cezarego Miczejko - Prezesa Jednostki OSP w Nowokorninie, dh Wiktora Ruszuka oraz dh Wiaczesława Selwesiuka - węże tłoczne W-52 i W-75 – 10 szt., narzędzie wielofunkcyjne Hooligan, radiotelefony cyfrowe Motorola – 2 kpl., siekierę Lux, mostki przejazdowe – 2 szt., smok ssawny oraz buty skórzane Primus – 3 pary.

 

Zakupiony sprzęt przyczyni się do lepszej efektywności jednostki OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

 

DSCF3971

 

 

 W dniu 26 lipca 2018 r. Gmina Hajnówka podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na „Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego w postaci: motopompy szlamowej wraz z wężami 52 i 75 oraz prądownicy  52 dla Jednostki OSP w Orzeszkowie” w ramach Programu  FLORIAN 2018 – zapobieganie, ograniczanie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii. Ogólna wartość zadania wynosi 7.718,25 zł z czego 4.630,95 zł – dotacja z WFOŚIGW w Białymstoku, pozostałe  3.087,30 zł środki własne Gminy Hajnówka. W dniu 13 sierpnia br. Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce dh Adama Dundy - Prezesa Jednostki OSP w Orzeszkowie - motopompę strażacką Honda WT 30X, węże tłoczne 52 i 75 oraz prądownicę wodną turbo.