MATURZYSTO!!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR powinieneś to przeczytać!

anr maturzysto

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją BGK, Fundacją BGŻ BNP Paribas, oraz innymi instytucjami, które przystąpiły do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie          osoby uczącej się nie wyższym niż 1.600 zł brutto lub 1.800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 r.)

Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017r. (do godz.i6-tej)

Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line oraz składa we właściwym terytorialnie oddziale ANR wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018" (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
fax: (0-42) 630-27-81,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Filia w Suwałkach ul. Sportowa 22 16-400 Suwałki tel. 87 562 79 97 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.