ddp

Prace podopiecznych DDP.
Deseczka w kształcie gruszki zdobiona metoda decoupage. Służyć będzie jako ozdoba,  podstawka, wieszak...
A na deser galaretka z borówkami....

bon energetyczny

Od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w formie bonu energetycznego osobiści w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje:

wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2024/2025 można składać:

- drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2024r.

- droga tradycyjną ( papierową ) od dnia

1 sierpnia 2024r.

pomoc żywnościowa

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

zawiadamiają:

o prowadzonym  od 1 marca 2024 r. naborze do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2023 , w ramach którego wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe.

gops - ddp

Co się dzieje w DDP w Nowymberezowie:

Warsztaty kulinarne podopiecznych DDP. Maślana chałka z dżemem malinowym na deser do herbaty.