Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce informuje o ocenie jakości wody do spożycia przez ludzi w studni kopalnej Uroczysko Krynoczka oraz w studni wierconej Uroczysko Krynoczka.

woda Krynoczka 20190613

woda KrynoczkaII 20190613