W dniu 17 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy Hajnówka nastąpiło przekazanie na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarza Macieja Ciuruk nowoczesnego sprzętu biurowego, tj. drukarki laserowej oraz niszczarki. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany przez dzielnicowego Gminy Hajnówka w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Sprzęt został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.