Wójt Gminy Hajnówka oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce otrzymali podziękowania od Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin, Klub "Dąb".

Dab Wojt podziekowanie

Dab GKRPA podziekowanie