Fundacja "Aby Żyć" we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku zapraszają na spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego "Zdrowie Człowiek Profilaktyka"  pt. "Profilaktyka chorób zakaźnych - proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy"

http://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/

Spotkanie odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 11L30 w sali 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.