W dniu 22 czerwca 2020r. Wójt Gminy Hajnówka oraz Prezes OSP Orzeszkowo odebrały Promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż jednostka Straży Pożarnej Orzeszkowo została ujęta w wykazie planowanych zakupów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020.

 

Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzeszkowo zostały zaplanowane środki finansowe z następujących źródeł:

Środki własne oraz samorządowe: 200 000zł,

Środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 320 000zł,

Dotacja budżetowa MSWiA w ramach ,, Programu modernizacji…’: 240 000zł,