Ulotka KRUS


KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
informuje
Na rehabilitację lecznicza kieruje się osobę, która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu,
  • chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza leczącego lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS bądź orzeczenie komisji lekarskiej KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników w:

  • Szklarskiej Porębie
  • Iwoniczu Zdroju
  • Horyńcu Zdroju
  • Kołobrzegu
  • Jedlcu
  • Świnoujściu

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej PT KRUS lub na stronie internetowej: www.krus.gov.pl