Drukuj

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku realizuje projekt „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego.”, w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu hajnowskiego, w wieku 18 - 64 lata, pracujących w sektorze „rolnictwo, łowiectwo, rybactwo”, czyli działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin uprawnych, chowem i hodowlą zwierząt, pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych, pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska. Z projektu wyłączeni są leśnicy. Naszym celem jest edukacja na temat chorób odkleszczowych i szczepienia przeciw Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu powyższej grupy ludzi.

W pierwszej kolejności planowana jest edukacja grupy docelowej, w związku z czym przygotowujemy cykl szkoleń, które odbywać się będą w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Pierwsze szkolenie odbędzie się 4 lipca 2018r., o godz. 9.00. Osoby, które wezmą udział w przynajmniej jednym z planowanych szkoleń, będą objęte szczepieniem przeciw KZM. Koszt takiego szczepienia w ramach projektu wynosi 30 zł., za 3 dawki szczepień. Cena rynkowa jednej dawki wynosi od 90 do 100 zł.

 

Załączniki do pobrania: Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu

 

szczepienia