Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii. Maseczki i rękawiczki wyrzucone w nieodpowiednim miejscu stanowią zarówno zanieczyszczenie środowiska jak i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 zużyte środki zapobiegawcze powinny być usuwane do worków / pojemników na odpady zmieszane.

maskiirekawicewyrzuc

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

https://gis.gov.pl/kampania/koronawirus-informacje/