Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie Państwa i pracowników urzędu.
 
 
          W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa   SARS-Cov-2  od 17 marca 2020r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce.
 
Niniejszy komunikat oznacza całkowity zakaz poruszania się klientów na terenie urzędu za wyjątkiem wyznaczonej strefy w tymże urzędzie.
 
W wyznaczonej strefie należy bezwzględnie stosować się  do obowiązujących zaleceń sanitarnych,  Starosty i innych służb w zakresie zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich w okresie pandemii.
W przypadku rejestracji    p r o s z ę    Państwa o rozważenie  możliwości przesunięcia terminu na okres późniejszy lub umawiać na dany dzień  i godzinę.  Rejestracja co  0,5  godz. 1 klient  w strefie.
W pozostałych przypadkach przed każdą osobistą wizytą w wydzielonej strefie proszę o kontakt telefoniczny.
 
Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy PUP w Hajnówce,  z którymi można się kontaktować: elektronicznie (e-mail, ePUAP), telefonicznie, faxem oraz listownie.
 
O wszelkich działaniach będziecie Państwo informowani  za pośrednictwem strony internetowej https://hajnowka.praca.gov.pl
 
Proszę  o  przestrzeganie  zaleceń  i  wyrozumiałość.
 
 
Hajnówka, 2020.03.17
                                                               
                                                                 Z poważaniem
                                                                                                              Dyrektor
                                                                                              Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                           w Hajnówce
 
                                                                                                     Marek Roszczenko

Szanowni Państwo,
w załączeniu ulotka informacyjna, wydana przez Ministerstwo Zdrowia, dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny, jakiej muszą się poddać osoby wjeżdżające do Polski od 15 marca 2020 r.
 
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
14dni kwarantanny
 

Warszawa, 10.03.2020 r.

 

Informacja przygotowana na podstawie

rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego

 

dla branży handlowej

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

 

W obiektach handlowych zaleca się:

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
  • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
  • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  • Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
  • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
  • Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

 

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

  • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

 

 Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

rece