Hajnówka, dnia 03.03.2020r.

HDM.4450.4.2020

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, informuje, iż w ramach profilaktyki grypy oraz zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, należy podjąć dodatkowe starania dotyczące zapewnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych podstawowego wyposażenia w środki higieny osobistej w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w celu umożliwienia prawidłowego postępowania w dbałości o higienę rąk.

         INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

 

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).