prośba o wsparcie
Ogromna prośba.
 
Konieczne jest wsparcie Ośrodka dla Osób Przewlekłe i Psychicznie Chorych w Nurcu.

pi weterynaryjna

Białystok, 30 maja 2023r.

ZAWIADOMIENIE

o stwierdzeniu na terenie województwa podlaskiego choroby wymienionej w pkt. 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421).

sow

Informacje dla  wnioskodawców w module I

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do uzyskania dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika potrzebne jest wyłącznie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny.

opryskiwacz

Ogłoszenie

 

Podlaska Izba Rolnicza informuje że

w dniu 30. kwietnia 2023r. (niedziela) o godz. 9:30 w GOK BOĆKI odbędzie się

kurs chemizacyjny na opryskiwacz .

Podkategorie