W dniu 17 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy Hajnówka nastąpiło przekazanie na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce komisarza Macieja Ciuruk nowoczesnego sprzętu biurowego, tj. drukarki laserowej oraz niszczarki. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany przez dzielnicowego Gminy Hajnówka w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Sprzęt został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce informuje o ocenie jakości wody do spożycia przez ludzi w studni kopalnej Uroczysko Krynoczka oraz w studni wierconej Uroczysko Krynoczka.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje.

Wiosenne sprzątanie Puszczy rozpoczyna się 11 maja o godzinie 11.

Miejsca zbiórki: Białowieża, Hajnówka, Narewka.

Jeżeli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń

991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Podkategorie