Serdecznie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej do udziału w akcji na rzecz naszego Kubusia z Hajnówki.

zoz

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż w miesiącu wrześniu tradycyjnie już rozpoczyna sezon szczepień przeciwgrypowych.

ugh

Hajnówka, dnia 27.08.2020 r.

IP.5543.4.2020

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: „Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP

mck

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli,

zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

 

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

kleszcz

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne – kleszczowy projekt profilaktyczny w hajnowskim szpitalu

Możliwość otrzymania bezpłatnego pakietu szczepionki przeciwko KZM, bezpłatne szkolenia – SP ZOZ w Hajnówce zaangażował się nowy projekt mający na celu przeciwdziałanie chorobom odkleszczowym, a którego liderem jest Urząd Marszałkowski.

Podkategorie