DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej

Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach

DOFINANSOWANIE

800 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

983  352 zł

 

RFILwww20210729

 

Krótki opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa o długości około 375 mb oraz budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej o długości około 375 mb.