Z radością informujemy, że wniosek na remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie3 – II etap”  znalazł się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na remonty 2023 r.). Na realizację inwestycji Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 172 629,72 zł.

W ramach inwestycji zostanie wyremontowana droga o długości 770 mb. Na utwardzonej nawierzchni żwirowej zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m, z warstwą ścieralną o grubości 4 cm. W ramach remontu zostaną również wykonane prace w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z powiatową nr 1652B. Dodatkowo w ramach remontu zostaną również uzupełnione betonem asfaltowym zjazdy na drogi podrzędne w celu zabezpieczenia nakładki.

Planowany termin realizacji inwestycji to III-IV kwartał 2023 roku.

 

inwestycje