Drukuj

Zarządzenie NR 40/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego