granty ppgr

Hajnówka, dnia 18 października 2021r. 

GRANTY PPGR

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

osp przekazanie sprzętu

W dniu 14 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Hajnówce odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Hajnówka. W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Hajnówka pozyskała środki w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania  z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

logo ug

Trwają prace nad Strategią Terytorialną Południowo-Wschodniego Podlasia. Spotkanie Grupy Roboczej Partnerstwa Pld.-Wsch. Podlasia odbyło się w HDK w Hajnówce. Strategia jest niezbędnym dokumentem do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027.

ścieżka rowerowa

8 października 2021r. odbyło się zorganizowane przez Wójt Gminy Hajnówka spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej. Jednym z omawianych tematów była ścieżka rowerowa Hajnówka – Białowieża. Ścieżka rowerowa jest ważnym tematem dla lokalnych samorządów i dla turystów – główną motywacją do jej powstania jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym dostępie do oferty turystycznej regionu. 

znaleziono psa

URZĄD GMINY HAJNÓWKA

Informuje, że :

ZNALEZIONO PSA !!!

Poszukiwany właściciel lub nowy dom !

       
                                                                                                             

Przyjazny, chętnie podchodzi do człowieka. Od ok. 8 października 2021r. przebywa w rejonie Dubiny ul. Torowa.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela psa lub chcące stworzyć nowy dom proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Hajnówka tel. 85 306-78-22.

POMÓŻ !!!

 

2021 10 12 12021 10 12 2