Drukuj

W dniu 17 września 2021 r. zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 82 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.