W ramach zadania z programu ”Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP” na rok 2021 realizowanego przez Województwo Podlaskie  reprezentowane przez Marszałka Pana Artura Kosickiego - Gmina Hajnówka otrzymała dotację w wysokości 60 000 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup:

  • 18 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX
  • 12 hełmów strażackich typu GALET FI XF z modułem świecącym;
  • 18 par skórzanych rękawic strażackich dla ratownictwa technicznego.

 

Dofinansowanie otrzymały jednostki: OSP Orzeszkowo, OSP Mochnate i OSP Nowokornino. Ogólna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 61 244,00 zł. Zakupiona odzież ochronna wpłynie na  zwiększenie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w ratowaniu życia, zdrowia i mienia, a także przyczyni się bezpośrednio do podniesienia gotowości bojowej jednostek OSP oraz do skuteczniejszego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń dla środowiska  eliminując do minimum skutki ich negatywnych oddziaływań, a co za tym idzie zostanie podniesione bezpieczeństwo mieszkańców gminy Hajnówka a zarazem powiatu hajnowskiego.

straz

fot. sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie z przeznaczeniem dla jednostek OSP