Trwają prace nad Strategią Terytorialną Południowo-Wschodniego Podlasia. Spotkanie Grupy Roboczej Partnerstwa Pld.-Wsch. Podlasia odbyło się w HDK w Hajnówce. Strategia jest niezbędnym dokumentem do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027.