W dniu 14 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Hajnówce odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Hajnówka. W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Hajnówka pozyskała środki w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania  z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach pozyskanych środków zakupiono: 18 kompletów specjalistycznej odzieży ochronnej, 12 nowoczesnych hełmów strażackich z modułem świecącym oraz 17 par rękawic ratownictwa technicznego. Łączna wartość przeznaczonych środków na realizację zadania wraz z wkładem własnym Gminy Hajnówka to 61 068,12 zł. Zakupiona odzież ochronna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych, a tym samym podniesie sprawność jednostek OSP w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.

 

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Hajnówka – Pani Lucyna Smoktunowicz, Prezes Jednostki OSP w Orzeszkowie - druhna Marzena Iwaniuk, Wiceprezes OSP Orzeszkowo – druh Paweł Czurak, Prezes Jednostki OSP Mochnate – druh Wiktor Kiryluk oraz Prezes OSP Nowokornino – druh Cezary Miczejko.

 

Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podkreśliła jak bardzo ważną społeczną rolę pełnią strażacy ochotnicy. Ich postawa jest godna podziwu i poszanowania. Świadomość, że w razie nieprzewidzianego zagrożenia jest ktoś, kto przybędzie z profesjonalną pomocą, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jednostki OSP działają nawet w najmniejszych miejscowościach, a strażacy ochotnicy najczęściej jako pierwsi niosą pomoc potrzebującym. Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków drogowych, przychodzą z pomocą podczas powodzi, nawałnic i innych klęsk żywiołowych.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z DOTACJI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.