W dniu 16 listopada 2021r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce.

Na Zjeździe został wybrany nowy Zarząd. Prezesem OGZ OSP została druhna Marzena Iwaniuk. Wśród uczestników obecny był też Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce st. bryg. Piotr Koszczuk oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP druh Jarosław Trochimczyk.

 

zjazd2021