Podlaska Izba Rolnicza, Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba kandydatów jest równa lub mniejsza jak liczba mandatów i wobec tego kandydaci stali się członkami rady powiatowej izby bądź też z uwagi na brak kandydatów w gminie - pozostałe mandaty zostają nieobsadzone - udostępnienie lokalu wyborczego staje się bezprzedmiotowe.

Podlaska Izba Rolnicza serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji wyborów do samorządu rolniczego. W szczególności dziękujemy pracownikom, którzy zaangażowali się w organizację i rzetelnie pełnili swoje obowiązki. Bez ich zaangażowania, przygotowania do organizacji wyborów do Izb Rolniczych byłoby niemożliwe.

Liczymy na kontynuację dobrej współpracy z podlaskimi samorządami terytorialnymi, która przyniesie korzystne rozwiązania dla środowiska rolniczego i przyczyni się do dalszego rozwoju obszarów wiejskich naszego województwa.

 

Z poważaniem

PREZES

Podlaskiej Izby Rolniczej

Grzegorz Leszczyński

podziekowanie pir