W związku z realnym zagrożeniem pow. hajnowskiego ptasią grypą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce organizuje spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla hodowców drobiu (fermy drobiarskie) oraz sołtysów.

Spotkanie odbędzie w dniu 1 marca 2017 r. ( środa)
w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, ul. A. Zina 1.

Poruszona zostanie także kwestia przewidywanych kar za niespełnianie wymogów bioasekuracji w gospodarstwach oraz za ubój świń niezarejestrowanych i niezgłaszanych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce
Jan Dynkowski