fotowoltaika

logo

  Hajnówka, dnia 18.10.2021

 

Komunikat 13/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z oszczędnościami w budżecie projektu spowodowanymi różnicą pomiędzy kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - wskazaną w umowie powierzenia grantu, a kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - według oferty wybranej. Zgodnie z postanowieniami regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego oraz umowy o powierzenie grantu wartość grantu - nie może przekroczyć 73 % udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 682 25 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 7/2021 z dnia 18.10.2021 r.

granty ppgr

Hajnówka, dnia 18 października 2021r. 

GRANTY PPGR

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

osp przekazanie sprzętu

W dniu 14 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Hajnówce odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Hajnówka. W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Hajnówka pozyskała środki w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania  z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

logo ug

Trwają prace nad Strategią Terytorialną Południowo-Wschodniego Podlasia. Spotkanie Grupy Roboczej Partnerstwa Pld.-Wsch. Podlasia odbyło się w HDK w Hajnówce. Strategia jest niezbędnym dokumentem do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027.