powiewająca flaga Ukrainy

Wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących, w tym objętych kwarantanną lub chroniących się przed działaniami wojennymi na Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

powiewająca flaga Ukrainy

Białystok, 01 marca 2022 r.

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

ZK-I.6333.116.2022.RK

DECYZJA

Na podstawie art. 25 ust. 1, w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) oraz w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261):

flag aUkrainy z napisem : rejestracja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że mieszkańcy gminy Hajnówka, którzy już przyjęli oraz będą przyjmować w przyszłości uchodźców z Ukrainy, zobligowani są do zgłoszenia takiej informacji w Urzędzie Gminy Hajnówka.

Obowiązku zgłoszenia celem rejestracji takich osób należy dokonać osobiście w tut. Urzędzie (pokój nr 43, Tel: 85 306 78 05). Zaleca się, aby osoba zgłaszająca posiadała przy sobie paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy, któremu udziela wsparcia.

powiewająca flaga Ukrainy z napisem: pomoc dla Ukrainy

W dniach 01-04 marca ( wtorek-piątek) w godz. 7.30-15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka będzie trwać zbiórka leków przeciwbólowych, materiałów i środków opatrunkowych (np. bandaże, gazy, opaski elastyczne/siatki opatrunkowe, uciskowe, przylepce, plastry z opatrunkiem i zwykłe - najlepiej szerokie, opatrunki na rany zakażone, na oparzenia, silikonowe, piankowe, hydrożelowe, itp), środków do odkażania ran. Te produkty zostaną przekazane przez PUK do Hrubieszowa w celu dalszej dystrybucji.

 

Przedstawiamy Zapytanie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, złożone Komisji Europejskiej w sprawie kontyngentu bezcłowego zbóż i kukurydzy z Ukrainy na teren UE oraz odpowiedź komisarz Stelli Kyriakides udzieloną w imieniu Komisji.

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 C
tel./fax. 85 742-30-37
517 570 039