Informuje się, że w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Dubinach (ul. Główna 116), odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy Hajnówka z projektantem, który będzie opracowywać dokumentacje projektowe instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

gm logo ha1

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Hajnówka do opracowywania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych (podgrzewanie c.w.u.) oraz ogniw fotowoltaicznych (generowanie energii elektrycznej) dla gospodarstw domowych, planowanego do przedłożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,

Informuje się, że w dniu 1 marca 2017 r. (środa)

o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Dubinach (ul. Główna 116),

odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy Hajnówka z projektantem, który będzie opracowywać dokumentacje projektowe instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Głównym celem spotkania będzie przybliżenie mieszkańcom gminy informacji z zakresu działania instalacji fotowoltaicznej w tym: działania instalacji, warunków montażu na nieruchomości, sposobu i warunków rozliczania zużytej energii elektrycznej u dostawcy energii elektrycznej.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA
mgr Lucyna Smoktunowicz