Wójt Gminy Hajnówka serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane przez ARiMR z zasad wypełniania wniosków o płatność bezpośrednią i ONW na rok 2017 oraz niektórych działań pomocowych z PROW 2014-2020.

 ARIMR szkolenia