logo ug 270x153

WÓJT GMINY HAJNÓWKA INFORMUJE, IŻ OSOBY ZAINTERESOWANE POMOCĄ W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY GMINNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W URZĘDZIE GMINY HAJNÓWKA (POK. 37, 44, 47) W GODZINACH PRACY. UZUPEŁNIONE WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE W BIURZE POWIATOWYM AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W HAJNÓWCE W TERMINIE OD 15 MARCA DO 15 MAJA 2017 R.

W CELU USPRAWNIENIA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU:

- OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PŁATNOŚĆ DO KRÓW, OWIEC, KÓZ POWINNY DYSPONOWAĆ NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM ZWIERZĘCIA,
- OSOBY NIE DYSPONUJĄCE ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM POWINNY POZYSKAĆ PRZEDMIOTOWY ZAŁĄCZNIK Z POWIATOWEGO BIURA ARIMR W HAJNÓWCE, POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ GMINNE PUNKTY INFORMACYJNE GMINY HAJNÓWKA MA CHARAKTER NIEODPŁATNY I JEST ŚWIADCZONA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY.

    WÓJT GMINY HAJNÓWKA
    MGR LUCYNA SMOKTUNOWICZ