lopgo ug

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Wysokość dofinansowania wynosi: 19 772,96 zł netto.

 

logo 20211005

bieg do michy

Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskich akcji "Dzieci uczą rodziców" i "E-wolontariat" wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu, Miastem Szczyrk i uczestnikami akcji "E-wolontariat" serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego biegu charytatywnego "Bieg do Michy", którego celem jest zbiórka środków na zakup karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierzaków.

sadzimy

Dzień dobry!

 

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź swoje drzewko w przydomowym ogródku.

Serdecznie zapraszamy 30. września (czwartek) i 1. października (piątek) w godzinach 10:00 - 15:00 do Nadleśnictwa Hajnówka przy ul. Kolejki Leśne 12 w Hajnówce po sadzonki brzozy brodawkowatej.

 

Więcej na:

https://hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/

https://www.facebook.com/hajnowka.nadlesnictwo

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/po-raz-trzeci-sadzimy-z-prezydentem

 

sadzimy plakat

 

wody polskie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 22.09.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.293.2021.MW, zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wody dostarczanej ze stacji uzdatniania w Nowoberezowie i Orzeszkowie oraz odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Mochnatem.

Poniżej link do ww. decyzji: https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/inform_biez/informacje_biezace.html

logo ugh

Hajnówka, dnia 24.09.2021r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2021r. poz. 3449 ogłoszona została informacja Starosty Hajnowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Hajnówka.