poseł zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosłąw Zieliński

 

Panie i Panowie Sołtysi,

Szanowni Państwo,

demokracja jest silna i trwała, jeśli ma mocne podstawy w najniższych szczeblach i najmniejszych wspólnotach. Funkcja sołtysa jest pierwszym i podstawowym stopniem demokracji przedstawicielskiej i ma w Polsce swoją długą, ugruntowaną tradycję. Cieszący się społecznym zaufaniem i autorytetem sołtys to powiernik mieszkańców sołectwa i pierwszy adresat ich lokalnych postulatów, pośrednik między nimi a gminą i innymi organami władzy publicznej. Sołtys to „mandatariusz pierwszego kontaktu", sprawujący swoją funkcję w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów.

świetlice

Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 17 świetlic wiejskich. Są one dostępne lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem Nr 663/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01 marca 2024 r.

W załączeniu regulamin oraz określenie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz miejsc ogniskowych na terenie Gminy Hajnówka i wzory druków dotyczące wynajmu / użyczenia.

badania

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03)

dragon

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.