zakaz przebywania

01.12.2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, wprowadzonym na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.

podziękowania blp

14 Batalion Lekkiej Piechoty przekazał podziękowanie Wójtowi Gminy Hajnówka - Lucynie Smoktunowicz za wspieranie żołnierzy podczas realizacji zadań w ramach operacji pk. "Silne wsparcie".

logo podlaskie

Zapraszamy do udziału w konkursie na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim. 

pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Hajnowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

logo urząd marszałkowski

23 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku wręczono nagrody uczestnikom VII edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. 

Celem konkursu jest zmobilizowanie mieszkańców wsi do organizacji wspólnych przedsięwzięć. Tegoroczna edycja była niezwykle zróżnicowana pod względem uczestników, jak i zgłaszanych inicjatyw. W olimpiadzie wzięły udział koła gospodyń wiejskich (KGW), jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP), grupy nieformalne, sołectwa, a także osoby będące liderami środowisk wiejskich – łącznie wpłynęło 17 zgłoszeń.

 

Laureaci konkursu:

  • Za działania skierowane do społeczności jednej bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy:

1. miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach – Lubię naturę, nie śmiecę.
2. miejsce: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo – Tradycje kulinarne Podlasia – smaki z ogrodów, sadów i pól.
3. miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce – Lato zamknięte w słoiku – warsztaty kulinarne.
Wyróżnienia trafiły do Kół Gospodyń Wiejskich w Niewinie Borowym i Dąbrówkach.

  • Za działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy:

1. miejsce: Grupa Nieformalna Klub Współczesnej Kobiety z Szudziałowa – Skarby szudziałowskiej gminy – spichlerze i piwniczki.
2. miejsce: Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka – Dieta Borysa – familijne warsztaty zdrowego żywienia.
3. miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie – Wiejski festyn – Na straganie w dzień targowy.

  • Za działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa:

1. miejsce: Sołectwo Sitawka – Deskale w Sitawce.
2. miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Sitawce – Sitawska spiżarnia.
3. miejsce: Grupa nieformalna Aktywni+ z Szudziałowa – Chodźmy na spacer.

 

szczegóły: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/laureaci-vii-olimpiady-aktywnosci-wiejskiej.html