buty żołnierza

PODEJMIJ WYZWANIE!

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM W 2022 ROKU!

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA = przepustka do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w możliwie najkrótszym czasie.

logo ugh

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXVII/212/21 z dnia 14 grudnia 2021r. zostały zmienione stawki opłaty na 2022r. za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

logo podlaskie

Na podstawie umowy nr 632.18.21.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Hajnówka w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

logo ugh

Hajnówka, dnia 4 stycznia 2022r.

KOMUNIKAT

 

 Wójt Gminy Hajnówka informuje, że dotychczas wydane Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka ważne są do dnia 31.01.2022r.

 

Osoby zainteresowane posiadaniem nowej Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka uprawniającej do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską w Hajnówce powinny zgłaszać się z wnioskiem o jej wydanie do Urzędu Gminy Hajnówka, pokój Nr 43 w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka można również pobrać ze strony internetowej gminy Hajnówka

http://www.gmina-hajnowka.pl/zalatw-sprawe/83-sprawy-obywatelskie/1519-zlozenie-wniosku-o-wydanie-karty-mieszkanca-gminy-hajnowka

 

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka - do pobrania

                                                                                               Wójt Gminy Hajnówka

rekompensaty

Hajnówka, dnia 3 stycznia 2022r.

Informacja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi a także ustawę z dnia 29 września 2021r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie rekompensaty z budżetu państwa określonym podmiotom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.

 
 

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem  https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensaty-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-czasowego-zakazu-przebywania-o-ktorym-mowa-w-ustawie-o-ochronie-granicy-panstwowej.html  , udostępniona została karta usług, która ma na celu przybliżenie procesu ubiegania się o przedmiotową pomoc.

                                                                            Wójt Gminy  Hajnówka