rekompensaty

Hajnówka, dnia 3 stycznia 2022r.

Informacja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi a także ustawę z dnia 29 września 2021r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie rekompensaty z budżetu państwa określonym podmiotom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.

 
 

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem  https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensaty-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-czasowego-zakazu-przebywania-o-ktorym-mowa-w-ustawie-o-ochronie-granicy-panstwowej.html  , udostępniona została karta usług, która ma na celu przybliżenie procesu ubiegania się o przedmiotową pomoc.

                                                                            Wójt Gminy  Hajnówka

pies Togo

31.12.2021 r., około godz. 12 w dzień w Sobolewie k. Białegostoku, Grabówki ( gmina Supraśl ) wystraszony przez huk petard uciekł z domu pies Togo. Pies ma 4 lata jest w typie kaukaza beżowo-siwy, długa puchata sierść. Jest lękliwy i nieufny w stosunku do ludzi, zwłaszcza mężczyzn. Pies jest adoptowany ze schroniska w Kolnie. Jeśli ktoś go zobaczy czy cokolwiek wie bardzo proszę o kontakt i informację z właścicielem pod numerem telefonu: Dorota 535437100, Kamil 510285977, Halina 512125921.

ścieżka rowerowa

12 stycznia 2022 roku odbędzie się spotkanie otwierające konsultacje na temat przebiegu ścieżki rowerowej Białowieża - Hajnówka. Konsultacje będzie nadzorować specjalnie w tym celu powołany zespół (Komitet Sterujący), w którego skład wchodzą przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatu Hajnowskiego, Gminy Białowieża, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy Narewka, Fundacji WWF Polska, Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw Hajnówka i Białowieża, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

mróz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 95

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność od godz. 20:00 dnia 22.12.2021 do godz. 09:00 dnia 23.12.2021
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 8 km/h do 14 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Magdalena Pękala
Godzina i data wydania godz. 10:05 dnia 22.12.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podlaskie/hajnowski od 20:00/22.12 do 09:00/23.12.2021 temp. min. -17 st, wiatr 8-14 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

życzenia poseł Andruszkiewicz

Szanowni Państwo, 

 

Święta Bożego Narodzenia są od wieków najważniejszym czasem dla pokoleń Polaków.

Z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych dla Mieszkańców Województwa Podlaskiego oraz dla naszej Ojczyzny.

Niech także nadchodzący nowy rok pozwoli spełniać nasze plany zawodowe i osobiste.