turystyka

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

uwaga ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje o wystąpieniu dziesiątego w 2021 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń u 1 sztuki padłego dzika na terenie powiatu hajnowskiego w okolicy miejscowości Sorocza Nóżka, gm. Hajnówka w dniu 15.12.2021 r.

oblodzenie
Komunikat meteorologiczny z godz. 08:58 dnia 20.12.2021
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Oblodzenie

 Obszar

województwo podlaskie, powiaty: białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski

Sytuacja meteorologiczna

Aktualnie temperatura powietrza na wysokości 2 m wynosi około 0°C, zaś przy gruncie obniżyła się do -1°C/-0,5°C. Z północy na południe przemieszczają się przelotne, chwilami intensywniejsze opady śniegu, które w większości będą powodować przyrost pokrywy śnieżnej.
Lokalnie jednak, zwłaszcza w ciągu najbliższych 2-3 godzin, padający śnieg może się jeszcze nadtapiać, co przy dalszym spadku temperatury, stwarza ryzyko pojawienia się oblodzeń nawierzchni dróg i chodników. Wieczorem temperatura powietrza wyniesie od -6°C do -4°C.

Uwagi

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Mateusz Zamajtys
Godzina i data wydania godz. 08:58 dnia 20.12.2021

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

pszok

UWAGA! 

 

W dniach 24.12.2021r. oraz 7.01.2022r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Starym Berezowie będzie zamknięty.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Hajnówka

wilk

Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, szybkość) z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu, z natury jest zwierzęciem płochliwym. Spotkania na linii człowiek - wilk mają więc charakter incydentalny i nie mogą być podstawą do podsycania negatywnych emocji lokalnych społeczności, czy podejmowania pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników w sytuacjach kiedy nie jest to zasadne. Oczywiście wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków winny wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji. Dlatego też wszelkie przypadki pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych w gminie Hajnówka, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta, celem podjęcia adekwatnych do skali zagrożenia działań lub do najbliższego komisariatu policji.