wody polskie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 22.09.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.293.2021.MW, zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wody dostarczanej ze stacji uzdatniania w Nowoberezowie i Orzeszkowie oraz odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Mochnatem.

Poniżej link do ww. decyzji: https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/inform_biez/informacje_biezace.html

logo ugh

Hajnówka, dnia 24.09.2021r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2021r. poz. 3449 ogłoszona została informacja Starosty Hajnowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Hajnówka.

webbinarium

Szanowni Państwo!

W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem: https://terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny

segregujemy śmieci

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie w sprawie zasad segregacji odpadów

w Świetlicy Wiejskiej w Borysówce

w dniu 26.09.2021, godz. 13:00

sprzęt gaśniczy i umundurowanie

W ramach zadania z programu ”Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP” na rok 2021 realizowanego przez Województwo Podlaskie  reprezentowane przez Marszałka Pana Artura Kosickiego - Gmina Hajnówka otrzymała dotację w wysokości 60 000 zł.