osp przekazanie sprzętu

W dniu 14 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Hajnówce odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Hajnówka. W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Hajnówka pozyskała środki w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania  z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

logo ug

Trwają prace nad Strategią Terytorialną Południowo-Wschodniego Podlasia. Spotkanie Grupy Roboczej Partnerstwa Pld.-Wsch. Podlasia odbyło się w HDK w Hajnówce. Strategia jest niezbędnym dokumentem do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2021-2027.

ścieżka rowerowa

8 października 2021r. odbyło się zorganizowane przez Wójt Gminy Hajnówka spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej. Jednym z omawianych tematów była ścieżka rowerowa Hajnówka – Białowieża. Ścieżka rowerowa jest ważnym tematem dla lokalnych samorządów i dla turystów – główną motywacją do jej powstania jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym dostępie do oferty turystycznej regionu. 

mistrzowie agro

Przedstawiciele Gminy Hajnówka zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w tegorocznej edycji akcji Mistrzowie Agro – największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego w Polsce, który w naszym województwie jest prowadzony przez "Kurier Poranny" i "Gazetę Współczesną" oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

nw

Piękna jesienna pogoda i wspaniali uczestnicy na trasie WTZ w Hajnówce - Schronisko Ciapek. Kilka minut po godzinie 9 wyruszył Jesienny Rajd Nordic Walking Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie zostało połączone z akcją zbierania żywności dla mieszkańców Schroniska. Dziękuję Pani Ewelinie Bajko Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej za zaproszenie i możliwość powitania uczestników Rajdu.

Wójt Lucyna Smoktunowicz